Đối với bất kỳ công trình nào cũng vậy, nhà thầu cần phải đáp ứng đủ hết các tiêu chuẩn liên quan trước, trong và sau khi thi công hệ thống cơ điện. Chúng tôi xin chia sẻ với các bạn tiêu chuẩn thi công hệ thống điện áp dụng cho bất cứ công trình nào dù lớn, dù nhỏ.
TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG.
Đối với quy trình chế tạo, thiết kế hoặc lắp đặt hệ thống điện nước thì cần phải tuân thủ nghiêm ngặt những tiêu chuẩn việt nam dưới đây:
TCVN 5308 – 91: Quy Phạm Kỹ Thuật An Toàn Trong Xây Dựng
TCVN 4086 – 1985: An toàn điện trong xây dựng – Yêu cầu chung
TCVN 5308 – 91: tiêu chuẩn Quy Phạm Kỹ Thuật An Toàn Trong Xây Dựng ban hành kèm theo Quyết định số: 256/ BXD / KHKT ngày 31/12/90 của Bộ Trưởng Bộ Xây Dựng.
TCVN 4055 –1985 về tổ chức thi công do Chủ nhiệm Ủy ban xây dựng cơ bản Nhà nước ban hành..
20TCN 25 – 91: ĐẶT THIẾT BỊ TRONG NHÀ Ở VÀ CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG – TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ
20TCN – 177: Tiêu chuẩn chống ồn cho công trình.
TCVN 4519 – 1988: Hệ thống cấp thoát nước bên trong nhà và công trình – Quy phạm thi công và nghiệm thu (thay thế cho TCXD 70 : 1977 “Quy phạm thi công và nghiệm thu thiết bị vệ sinh các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp”)
TCVN – 3146 – 1986: Tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng cho toàn phần công việc hàn điện – Những yêu cầu chung về an toàn.
TCVN – 2622 – 95: Phòng cháy, chống cháy cho nhà và công trình – Yêu cầu thiết kế.
TCVN – 4516 – 88: Hoàn thiện mặt bằng xây dựng – quy phạm thi công và nghiệm thu.
Trong quá trình thi công, nhà thầu cơ điện cần tuân thủ theo đúng các quy định và tiêu chuẩn nêu trên.
Và các tiêu chuẩn Quốc tế sau:
ASHRAE (The American Society of Heating Refrigerating and Air conditiong Enginneers Standard).
CIBSE (The Chartered Institute of Building Services Enginneers).
SMACNA (Sheet Metal and Air Conditioning Contactors National Association Inc.) DW /142

0977.134.686 Yêu Cầu Báo Giá
Top